e-Zaupnik – Zakon o zaščiti prijaviteljev – ZZPri

e-Zaupnik.si

Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) - ZZPri

Vzpostavitev notranjih prijavnih poti

Prijavitelj - Žvižgač

Prijavitelj je oseba, ki naznanja in opozarja na nepravilnosti ali nevarnosti.

Zaupnik

Zaupnik sprejema in obravnava prijave ter nudi zaščito prijaviteljem.

Pravna asistenca

Pravna asistenca pomaga zaupniku na področju skladnosti z ZZPri.

Zakon o zaščiti prijaviteljev ZZPri - celovita rešitev za posredovanje prijav o domnevnih kršitvah in nepravilnostih

Ste vedeli?

Zakon o zaščiti prijaviteljev - žvižgačev je bil sprejet 27. 1. 2023 in je pričel veljati od 22. 2. 2023 (Uradni list RS, št. 16/23). Globe za prekrške so visoke in odvisne od samega prekrška ter velikosti organizacije in se za pravne osebe gibljejo od 1.000 vse do 60.000 EUR, za odgovorne osebe pa od 300 do 2.500 EUR.

e-Zaupnik aplikacija

Kaj vam nudi e-Zaupnik?

Preprosta aplikacija za prijavitelje in zaupnike

e-Zaupnik je aplikacija za vzpostavitev varne in zasebne notranje prijavne poti v organizacijah, kot to zahteva evropska direktiva (2019/1937) ter slovenski zakon ZZPri (UL št. 16/23). e-Zaupnik omogoča zaupno pošiljanje, evidentiranje in obravnavo prijav ter vso nadaljno komuniciranje med prijaviteljem (žvižgačem) in zaupnikom v organizaciji. Aplikacija je v slovenskem jeziku in deluje na vseh operacijskih sistemih ter na vseh napravah (računalnik, tablica, telefon ...).

Zagotovljena zasebnost

V aplikaciji e-Zaupnik lahko prijavitelj (žvižgač) izbira kako bo podal svojo prijavo zaupniku. Prijavo lahko poda z registracijo, pri kateri bo moral navesti svoje osebne kontakte ali pa se odloči za popolnoma anonimno prijavo, pri kateri sam izbere svojo unikatno kodo, preko katere nato odda prijavo in naprej komunicira z zaupnikom.

Pomoč strokovnjakov (pravna asistenca)

Dodatna storitev pravne asistence vam lahko pomaga pri vzpostavitvi ustreznih politik in postopkov za poročanje nepravilnosti ter pri kreiranju etične kulture v organizaciji. Pravna asistenca vam nudi podporo pri pripravi in izvajanju programov poročanja kršitev, vključno z oblikovanjem gradiv za usposabljanje, pripravo poročil za vodstvo podjetja ter spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti vašega programa za poročanje kršitev. Naši strokovnjaki vam nudijo celovite svetovalne storitve v zvezi s poročanjem kršitev in prevar, skladne z zakonom ZZPri ter pripravo letnega poročila za Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK).

Varnost (ISO 27001) in skladnost z GDPR ter ZVOP-2

Z našimi partnerji zagotavljamo najvišjo raven varnosti na IT področju in področju varstva osebnih podatkov. Z aplikacijo e-Zaupnik pridobite varno in anonimno okolje za prijavo kršitev ter ustrežete zakonskim zahtevam ZZPri.

Zakaj izbrati e-Zaupnika?

Celovita rešitev na enem mestu

Naša ponudba za rešitev in usklajenost z novim zakonom o zaščiti prijaviteljev vključuje implementacijo aplikacije za varno in anonimno vzpostavitev prijavne poti ter pravno svetovanje in strokovno podporo.

Aplikacija narejena v Sloveniji za slovenski zakon

Aplikacija je 100% prilagojena slovenskemu Zakonu o zaščiti prijaviteljev - ZZPri in pripravljena na zakonsko obvezno poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije - KPK.

Ekipa izkušenih strokovnjakov

Našo ekipo sestavljajo izkušeni strokovnjaki z 25-letnimi izkušnjami na področju informacijskih tehnologij, prava in varstva osebnih podatkov.

Odlična podpora in obveščanje

V naši ekipi se zavedamo, da sama programska rešitev danes ni več dovolj, ampak je programsko rešitev potrebno ustrezno podpreti še s tehnično in strokovno podporo ter seveda stalnim obveščanjem o novostih.

Kakšen je postopek?

Svetovanje in načrt

V sodelovanju z vašo organizacijo pripravimo načrt za implementacijo sistema e-Zaupnik in vam svetujemo pri uskladitvi z zakonom.

1. korak
Implementacija

Za vašo organizacijo pripravimo aplikacijo e-Zaupnik in vam posredujemo vso potrebno dokumentacijo za zaupnika ter zaposlene.

2. korak
Pravna asistenca

Vaši organizaciji in zaupniku svetujemo na področju prava, varovanja osebnih podatkov in nudimo tehnično podporo za e-Zaupnika.

3. korak

Potrebujete še več informacij?

Zaščita žvižgačev - Zakon o zaščiti prijaviteljev - ZZPri

žvižgač - prijavitelj -zzpri - ezaupnik
Kdo je prijavitelj - žvižgač?
Prijavitelji oziroma žvižgači so pogumni posamezniki, ki svojemu delodajalcu ali javnosti razkrijejo nepravilnosti pri delu ...
Prednosti žvižgaštva za podjetja in družbo kot celoto
Prednosti žvižgaštva za organizacijo in družbo kot celoto
Zaposleni imajo pravico prijaviti kršitve v organizaciji, ne da bi se bali posledic.
e-Zaupnik - Znani žvižgači - znani prijavitelji
Znani žvižgači in njihovo delo
Žvižgači so posamezniki, ki razkrijejo nepravilnosti, korupcijo, zlorabo pooblastil ali druge neetične prakse v svoji organizaciji.

Pomembne stvari prepustite strokovnjakom.

IT strokovnjaki

IT strokovnjaki skrbijo za varno in brezhibno delovanje aplikacije ter nudijo tehnično podporo zaupnikom in prijavitelju.

Pravni strokovnjaki

Strokovnjaki iz področja prava in varovanja osebnih podatkov svetujejo in pomagajo zaupniku pri zakonu ZZPri.

Paketi prilagojeni potrebam vaše organizacije.

e-Zaupnik

spletna aplikacija
49
00
na mesec
 • e-Zaupnik aplikacija.
 • Varna javna in anonimna pot.
 • Poročanje za organizacijo in KPK.
 • Vse zakonske nadgradnje.
 • Podpora preko e-pošte.

e-Zaupnik

večuporabniška spletna aplikacija
79
00
na mesec
 • e-Zaupnik aplikacija za več zaupnikov.
 • Varna javna in anonimna pot.
 • Poročanje za organizacijo in KPK.
 • Vse zakonske nadgradnje.
 • Podpora preko e-pošte.
Popularno

e-Zaupnik z asistenco

večuporabniška aplikacija + pravna asistenca
99
dalje
na mesec
 • e-Zaupnik aplikacija za več zaupnikov.
 • Pravna podpora za zaupnika in organizacijo.
 • Poročanje za organizacijo in KPK.
 • Vse zakonske nadgradnje.
 • Podpora po telefonu in e-pošti.

* Pri najemu paketa za najmanj 12 mesecev je implementacija brezplačna.

Potrebujete prilagojen paket?

Kaj pravijo naše stranke?

Časa imate še samo ...

dni
ur
minut

Ne čakajte na kazni, globe, tožbe ...

Skladno z zakonom je potrebno vzpostaviti prijavne poti za zaščito prijaviteljev do 23. 5. 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi. Za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih pa do 17. 12. 2023.

Pogosta vprašanja in odgovori

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) je zakonodajni akt, ki ščiti ljudi, ki prijavljajo kršitve ali nepravilnosti v delovanju organizacij ali državnih organov. Ti ljudje se imenujejo prijavitelji ali žvižgači. Namen zakona je zagotoviti, da imajo prijavitelji ustrezno zaščito in da se njihova pravica do prijave kršitev in nepravilnosti varuje pred diskriminacijo ali maščevanjem.

V skladu s temi zakoni in direktivo imajo prijavitelji pravico do anonimne prijave kršitev ali nepravilnosti, pravico do zaščite pred negativnimi posledicami zaradi prijave, ter pravico do pravnega varstva v primeru diskriminacije ali maščevanja. Poleg tega lahko prijavitelji prejmejo tudi finančne nagrade za svoje prijave, če te vodijo do odkritja nepravilnosti.

Zakon o zaščiti prijaviteljev je pomemben za spodbujanje integritete in transparentnosti v družbi ter za zagotavljanje, da se kršitve in nepravilnosti razkrijejo in odpravijo. Omogoča tudi večjo zaupnost v javne in zasebne organizacije, saj daje ljudem, ki sodelujejo pri odkrivanju nepravilnosti, občutek, da so zaščiteni in varni pri opravljanju svojega dela.

Zakon tudi določa pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije in zaščitne ter podporne ukrepe zaradi preprečitve ali odprave povračilnih ukrepov.

Prijavitelj oziroma t.i. žvižgač je oseba, ki naznanja in opozarja na nepravilnosti ali nevarnosti z motivom, da prepreči škodo, nesrečo ali kaznivo dejanje.

Žvižgač nikakor ni ovaduh, izdajalec ali "tožibaba", nasprotno v današnji dobi žvižgači veljajo za prave junake, saj so zelo pomembni varuhi današnje družbe.

Zaupnik v postopkih za zaščito prijaviteljev oz. žvižgačev je oseba, ki jo imenuje nadzorni organ ali delodajalec, da prejema prijave o kršitvah integritete ali korupcije in zagotavlja varovanje zaupnosti identitete prijaviteljev. Zaupnik mora biti neodvisen in nepristranski ter imeti ustrezno znanje in strokovno usposobljenost za opravljanje svojih nalog.

Zakon zahteva od naslednjih zavezancev, da vzpostavijo notranji postopek za prijavo in sprejmejo ukrepe za zaščito žvižgačev:

 • subjekte v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi,
 • subjekte z 10 ali več zaposlenimi, če opravljajo svojo glavno registrirano dejavnost na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, področjih zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi in pridobivanja sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki ter organizacije na področju visokega šolstva,
 • ministrstva, vključno z organi v sestavi ministrstva, vladne službe, javne agencije, urad predsednika republike, sodišča, Državno odvetništvo, Državno tožilstvo, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije ter samoupravne lokalne skupnosti.

Vzpostavitev notranje prijavne poti obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave, pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Notranjo pot prijave bodo morali vsi zavezanci opredeliti v internem ali notranjem aktu, ki ga bodo sprejeli v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev). Zakon natančno določa, katere elemente mora notranji akt vsebovati:

 • Določitev zaupnika, po potrebi pa tudi administrativno osebje oziroma informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav;
 • Elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
 • Postopek prejema notranje prijave in njene obravnave;
 • Ukrepe za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij o prijavitelju in drugih vsebin iz evidence prijav;
 • Postopek obveščanja notranjih organizacijskih enot, odgovornih za odpravo kršitve;
 • Način seznanitve vodstva o obravnavi prijave;
 • Način informiranja zaposlenih in drugih oseb v delovnem okolju.

Zavezanci morajo v internih aktih predvideti tudi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo ter, kadar bi bilo to potrebno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije.

Namen direktive 2019/1937 (sprejeta 23. 10. 2019) je izboljšati izvrševanje prava in politik Unije na določenih področjih z določitvijo skupnih minimalnih standardov za zagotavljanje visoke ravni zaščite prijaviteljev kršitev prava Unije. Cilj direktive je odkrivanje in preprečevanje neželenih ravnanj; vzpostavitev učinkovitih, zaupnih in varnih poti za poročanje; zaščita dobronamernih prijaviteljev pred povračilnimi ukrepi.

Po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) v Sloveniji bodo zavezanci morali do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto poročati Komisiji za preprečevanje korupcije o številu prejetih notranjih prijav. V poročilu bodo morali navesti tudi podatek o imenovanem zaupniku, ki bo odgovoren za sprejem in obravnavo prijav ter zagotavljanje zaščite prijaviteljev. S tem ukrepom želi zakon zagotoviti transparentnost in učinkovito izvajanje notranjih postopkov za zaščito prijaviteljev ter preprečevanje korupcije v Sloveniji.

5/5 - (74)