Zaupnik za zaščito prijaviteljev - žvižgačev - e-Zaupnik

Zaupnik

Zaupnik preizkuša in obravnava kršitve, ščititi prijavitelja ter mu nudi vse informacije o pravnih možnostih. Zaupnik tudi pomaga v upravnih in sodnih postopkih, sodeluje z organom za zunanjo prijavo itd.

Zaupnik po ZZPri

Zaupnik v postopkih za zaščito prijaviteljev oz. žvižgačev je oseba, ki jo imenuje nadzorni organ ali delodajalec, da prejema prijave o kršitvah integritete ali korupcije in zagotavlja varovanje zaupnosti identitete prijaviteljev. Zaupnik mora biti neodvisen in nepristranski ter imeti ustrezno znanje in strokovno usposobljenost za opravljanje svojih nalog.

Zavezanec po ZZPri je dolžan v organizaciji določiti osebo (zaupnik), katera je odgovorna za implementacijo zakonskih določil. Zaupnik mora biti določen znotraj organizacije. Zunanji ponudnik storitev lahko zaupniku v organizaciji nudi zgolj strokovno pomoč informativne narave ter pomaga pri pregledu prijav.

Zaupnik opravlja sledeče naloge:

  • obravnava prijavljene kršitve,
  • neanonimnim prijaviteljem posreduje informacije o zašiti po ZZPri,
  • prijaviteljem nudi informacije o pravnih možnostih v primeru povračilnih ukrepov,
  • sodeluje z organi za zunanjo prijavo,
  • preizkuša notranje prijave (preveri izpolnjevanje pogojev prijave) .

Pomembne stvari prepustite strokovnjakom.​

5/5 - (2)